Zamówienia Publiczne

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

mgr inż. Agnieszka Łukawska

Ul. Wołoska 141

02-645 Warszawa

  • tel.: 22 234 8152
  • e-mail: agnieszka.lukawska@inmat.pw.edu.pl

Ogłoszenia o zamówieniach