Oferta

Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały Funkcjonalne" jest samodzielną jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej o charakterze centrum naukowo-badawczego. UCB MF prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, szkoleniową i promocyjną, w zakresie materiałów o zadanych właściwościach fizycznych, chemicznych, konstrukcyjnych oraz w kontakcie z organizmami żywymi. UCB MF realizuje projekty badawcze przez wykorzystanie interdyscyplinarnego, nawzajem się uzupełniającego zespołu złożonego z pracowników różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej mających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. UCB MF ściśle współpracuje z przesyłem poprzez realizowane projekty badawcze oraz zamawiane ekspertyzy i usługi badawcze. UCB „MF“ posiada bogate doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi, pracami rozwojowymi oraz wdrażaniami innowacyjnych technologii.

UCB „MF“ realizuje ww. prace w oparciu o bogate zaplecze aparaturowe, własne oraz dostępne na wydziałach Politechniki Warszawskiej współpracujących z Centrum. Są to mi.in.:

 1. Mikrotomograf rentgenowski Xradia MicroXCT-400 z regulowanym źródłem promieniowania 40-150 kV, o mocy maksymalnej – 10 W i rozdzielczości przestrzennej – 0,56 μm.
 2. Dyfraktometr rentgenowski wysokorozdzielczy BRUKER AXS D8.
 3. Wysokorozdzielczy mikroskop skaningowy HITACHI S-5500N (HRSEM) o rozdzielczości <0,6 nm uzupełniony w detektor EDS.
 4. Skaningowy Mikroskop Elektronowy SU8000 o rozdzielczości 1 nm wyposażony w trzy detektory SE, detektor BSE, detektor STEM oraz spektrometr EDS.
 5. Nanotwardościomierz i scratch-tester firmy Hysitron (Tribointender).
 6. Maszyna wytrzymałościowa do badań dynamicznych MTS 810.
 7. Maszyna wytrzymałościowa do badań dynamicznych MTS 858.
 8. Skaningowy Mikroskop Jonowo-Elektronowy (DualBeam) wyposażony w system osadzania C i W, spektrometr EDS oraz detektory SE i STEM umożliwiający precyzyjne usuwanie warstw materiałowych na drodze rozpylania jonowego a także osadzanie cienkich warstw.
 9. Urządzenie do konsolidacji materiałów Pulse Plasma Sintering (PPS) o maks. temperaturze pracy 1800 °C i szybkości grzania do 1000 °C/min, praca w osłonie gazu obojętnego lub próżni (5∙10-3 Pa), maks. obciążenie mechaniczne 10 t.
 10. Urządzenie do konsolidacji materiałów Spark Plasma Sintering (SPS) o maks. temperaturze pracy 2400 °C i szybkości grzania do 1000 °C/min, praca w próżni (5 Pa), maks. obciążenie mechaniczne 10 t.
 11. Planetarny młyn kulowy Retsch PM-100 wyposażony w pojemniki: agatowy z kulami agatowymi, z węglika wolframu z kulami WC oraz stalowy z kulami stalowymi.
 12. Dezintegrator ultradźwiękowy Hielscher UP400S z regulacją częstotliwości i amplitudy.
 13. Piec rurowy Nabertherm 80/300/13 o maks. temperaturze pracy do 1300 °C w atmosferze gazy obojętnego lub wodoru.
 14. Analizator termo grawimetryczny.
 15. Mikroskop świetlny NIKON EPIPHOT 200 z oprzyrządowaniem.
 16. Stanowisko do wykonywania skafoldów "BIOSCAFFOLDER".
 17. Stanowisko do przedklinicznych badań prototypów.
 18. Młyn do rozdrabniania polimerów.
 19. Kriostat helowy.

Osoba do kontaktu z przemysłem

Dr inż. Michał Gloc

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

tel. +48 505-176-351
e-mail: michalgloc@wp.pl