Projekty

Od początku swojego istnienia Uczelniane Centrum Badawcze bierze udział w interdyscyplinarnych projektach finansowanych z różnych źródeł:

 • Projekty realizowane w ramach Programu Badań Stosowanych (PBS) dofinansowywane przez NCBR
 • Projekty międzynarodowe realizowane w ramach programu M-ERA.NET dofinansowywane przez NCBR
 • Projekty Celowe (dofinansowanie z MNiSW)
 • Projekty Badawcze (dofinansowanie z MNiSW)
 • Projekty Badawcze Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)
 • Projekty Badawcze Zamawiane (dofinansowanie z MNiSW)
 • Projekty Badawcze Rozwojowe (dofinansowanie z MNiSW)
 • Projekty Specjalne (dofinansowanie z MNiSW)
 • Prace realizowane w ramach Funduszu Prac Badawczych Politechniki Warszawskiej
 • Współpraca międzynarodowa

Realizowane projekty związane są z następującymi obszarami tematycznymi:

 • ochrona środowiska
 • inżynieria biomedyczna
 • materiały polimerowe
 • materiały konstrukcyjne
 • materiały termoelektryczne
 • materiały otrzymywane metodą platerowania (łączenia) wybuchowego
 • zaawansowane technologie odlewnicze
 • automatyczne wykrywanie, śledzenie i diagnozowanie spoin rurociągów
 • nanomateriały krystaliczne